FRAMTIDENS SMARTA HANTERINGSSYSTEM FÖR SKOLOR

Inbjudan, hälsa på oss i framtiden!

Snabb och korrekt hantering av oförutsedda händelser kommer att vara avgörande för en fungerande kommunikation i framtidens skolor.

Ett smart och automatiserat hanteringssystem konfigureras enkelt efter skolans behov och förutsättningar. Systemet fungerar som en kommunikationsavdelning, i tjänst 24/7.

Telia erbjuder nu utvalda skolor hanteringssystemet till kraftigt rabatterat pris, 499 kr/mån*. Kom fram i tiden!

Erbjudandet gäller till och med den 5 oktober och endast mottagare av utskicket.

Skicka in beställning!

Uppgifterna efterfrågas för att kontot ska kunna sättas upp så fort som möjligt.

Företagsinformation

Kontoinnehavare

Tack för er registrering! Ni kommer att bli kontaktade med kontoinformation så snart som möjligt.